Privacybeleid

DANCR, gevestigd aan Haruku 23 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
DANCR
Haruku 23, 3772 EV Barneveld
KvK-nummer: 70113017

Persoonsgegevens die wij verwerken

DANCR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DANCR verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dancr.shop, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken DANCR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

DANCR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren DANCR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia inclusief telefoonnummer en e-mailadresZolang u lid bent en na uitschrijving maximaal 2 jaar na betaling laatste orderDeze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken
AdresZolang u lid bent en na uitschrijving maximaal 2 jaar na betaling laatste order Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken
BankgegevensZolang u lid bent en na uitschrijving maximaal 2 jaar na betaling laatste order Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonischZolang als nodig voor de afhandeling van uw vraagOmdat we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn
Locatiegegevens van computerZolang de website bestaatOptimaliseren van de website
Internetbrowser en apparaat typeZolang de website bestaatOptimaliseren van de website
Gegevens van personen jonger dan 16 jaarZolang u lid bent en na uitschrijving maximaal 2 jaar na betaling laatste contributieDeze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken

Delen van persoonsgegevens met derden

DANCR deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DANCR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken DANCR gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DANCR gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Wij hebben een Facebook-pixel op onze website opgenomen en Facebook kan op die manier sommige van uw gegevens vastleggen. Raadpleeg de Facebook Privacy-paginas voor meer informatie over hoe Facebook uw gegevens kan verzamelen en gebruiken, inclusief eventuele persoonsgegevens: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Conversion Tracking Pixel

Met uw toestemming gebruikt onze website de Conversion Tracking Pixel-service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Met deze tool kunnen wij de acties van gebruikers volgen nadat ze zijn omgeleid naar de website van een provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Wij zijn dus in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te registreren voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens van een individuele gebruiker niet kunnen zien. De verzamelde gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Wij informeren u hierover op basis van onze informatie op dit moment. Facebook kan de gegevens verbinden met uw Facebook-account en de gegevens gebruiken voor hun eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het beleid inzake gegevensgebruik van Facebook, te vinden onder: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking stelt Facebook en zijn partners ook in staat om advertenties op en buiten Facebook te tonen. Daarnaast wordt een cookie voor deze doeleinden op uw computer opgeslagen.

Alleen gebruikers ouder dan 16 jaar mogen toestemming geven. Als u jonger bent dan deze leeftijd, raadpleeg dan uw wettelijke voogden.

Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken: https://www.facebook.com/ads/preferences.

Ook maken wij gebruik van Google Analytics.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DANCR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dancr.shop.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

DANCR wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DANCR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dancr.shop.